New York có ba sân bay chính đưa đón hàng triệu lượt khách hàng năm. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về việc đến và rời New York, bạn có thể gọi (800) A-I-R-R-I-D-E trong giờ làm việc.