Thiếu sự giám sát gắt gao từ phía các cơ quan quản lí cộng với việc giá sắn (mì) ngày càng tăng cao khiến nhiều cánh rừng của miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục bị phá trụi.