Người Tây Nguyên xem voi là con vật linh thiêng trong đời sống văn hóa tâm linh của họ nên thậm chí cả lông đuôi voi cũng được coi là cái gì đó rất “thiêng”.