Với một chuyến đi năm ngày, thường bạn cần năm cái áo, hai cái quần và một cái váy. Một vali hành lí nửa mét có thể chứa hai quần jean, ba áo ấm, hai váy và năm áo.