Ngày 3/6, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Bộ GD&ĐT đang triển khai các nghiên cứu, chuẩn bị cho việc xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng sau 2015.

Trước chất vấn của đại biểu Nguyễn Lân Dũng về việc cần xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông không chênh lệch nhiều với thế giới và ổn định ít nhất 10 năm trước khi cho biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa nhằm tránh lãng phí, ngày 3/6, Phó thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân gửi văn bản trả lời.

Theo ông Nhân, việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông cần sát với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với các điều kiện thực hiện như trình độ của giáo viên, thời lượng học, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… đồng thời tiếp cận trình độ chương trình giáo dục phổ thông của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

“Bộ đang triển khai các nghiên cứu, chuẩn bị cho việc xây dựng một chương trình giáo dục phổ thông mới, áp dụng sau 2015. Việc thu thập, nghiên cứu chương trình các nước đã được thực hiện, tuy nhiên thông tin về các chương trình này còn chưa được phong phú”, người đứng đầu ngành giáo dục nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho hay, sẽ nhờ Bộ Giáo dục các nước Á-Âu cung cấp chuyên gia tư vấn và các văn bản chương trình giáo dục để giao cơ quan chủ trì xây dựng chương trình giáo dục phổ thông có tư liệu tham khảo phong phú hơn. Đồng thời, Bộ cũng dự kiến cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài về biên soạn và thẩm định, đánh giá để phục vụ xây dựng chương trình, SGK phổ thông mới.