Bạn gọi điện khoe “rinh trời”: “Thành công rồi, mình làm được nước kvas rồi. Hôm nào sang chiêu đãi… nguyên thùng”. Thông tin bạn vừa báo lập tức lan truyền ngay đến những bạn bè đã từng sống ở Nga nhiều năm trước.