Tôi không bảo bạn nên nói “không” với ai đó đang thực sự cần bạn giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên từ chối một cuộc họp không muốn tham dự hoặc một bữa tiệc sinh nhật không muốn có mặt vì còn những dự định khác thích thú hơn với bạn diễn ra trong cùng thời điểm.
ca phe du lich, gia tri song, du lich hoan my, dulichhoanmy