Ai bày ra sáng kiến “chọn quốc hoa” vào dịp giáp Tết bận rộn nên chưa tạo được sự quan tâm của số đông. Chỉ mấy chục ngàn người tham gia, vài trăm ý kiến trên báo, trên mạng. Ai cũng cho mình có lý, cũng muốn loài hoa mình yêu thích được chọn.