Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đang thử nghiệm một loại thiết bị có thể gửi các thông tin du lịch tới các thiết bị cầm tay nhằm giúp du khách thuận tiện hơn trong việc tham quan thành phố.