Lễ hội ớt được tổ chức từ năm 1995 tại khu vườn West Dean, vùng biển West Sussex, nước Anh.

Đây là lễ hội ớt lớn nhất nước Anh vì diện tích trồng ớt trong những năm gần đây được tăng theo cấp số nhân. Có 250 giống ớt được trưng bày trong những nhà kính đặt tại lễ hội.