Quả đúng như người ta vẫn thường nói thực phẩm góp phần làm nên con người. Sở dĩ có thể nhận định như vậy là vì sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta có mối liên hệ trực tiếp đến những thức ăn mà ta cung cấp cho cơ thể hàng ngày. Và mỗi loại thực phẩm có công dụng tuyệt vời riêng. Trong bài viết này, hãy cùng Stylist.vn đến với một số gợi ý thực phẩm giúp bạn đẩy lui sự mệt mỏi trong các trường hợp khác nhau.