Suối Tiên là một dòng suối nhỏ từ các mạch nước nước ngầm trong các động cát ở khu vực Mũi Né, dòng Suối chảy thẳng ra biển, xuyên qua tuyến đường đi Hòn Rơm – Mũi Né.