Trong những kinh nghiệm du lịch buồn cười và đáng sợ nhất, tôi sẽ luôn để chuyện “suýt bị lạc ở HONGKONG” lên hàng đầu. Lạc khi đi du lịch theo đoàn có lẽ không phải là chuyện hiếm, nhưng với một người cẩn thận và vốn rất sợ lạc như tôi, chuyện này thật hy hữu.