Khi chiến tranh nổ ra, nhiều người dân Iraq đã phải chạy ra nước ngoài lánh nạn.