Ngôi nhà của Charlie Chaplin ở Thuỵ Sĩ sẽ thành nơi hành hương của những người ái mộ Sạc-lô, bản tin ngày 23.11.2009. Chùa Vĩnh Tràng vừa khánh thành tượng Phật Di Lặc vào ngày 22.1.2010.