Thảo luận về kết quả giám sát về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề sáng 29/9, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Trần Văn Hằng cảnh báo, nếu để 5-7 năm sau phải quay lại xử lý môi trường ô nhiễm, lượng tăng trưởng đem lại trước đó là vô nghĩa.