>> Hình ảnh đoàn khách của DL Hoàn Mỹ tại Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha