Chi phí trên có lẽ không thấm vào đâu so với khoản đầu tư hàng tỷ USD cho khách sạn đặc biệt trên, do công ty Galactic Suite Ltd., có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), thực hiện.