Nếu đã một lần đến Praha, bạn không thể không đến khu thành cổ hay còn được gọi là Hradčany, một trong những công trình xây dựng cổ kính nhất của Praha cũng như Cộng hòa Czech.