Đó là Amsterdam hay Barcelona? Không phải. Vậy là Paris hay Rome? Cũng không đúng. Theo kết quả cuộc thăm dò mang tên “24 giờ ở một thủ đô du lịch”, London mới là nơi đáng để bạn đến tham quan, khám phá số một châu Âu… Điều đáng kể, đây lại là cuộc nghiên cứu do Ủy ban Du lịch khu vực Paris Ile de France (CRT) thực hiện.