Thành phố Osaka là thủ phủ của tỉnh Osaka và là thành phố lớn thứ ba ở Nhật Bản với dân số 2,7 triệu người.