Nếu bẵng đi dăm ba năm không quay lại hồ Lắk, hồ nước ngọt trải rộng hơn 500ha lớn nhất Việt Nam, người ta sẽ không còn nhận ra thắng cảnh nổi tiếng của Tây Nguyên vốn được ví như biển nước ăm ắp giữa rừng nguyên sinh này trong tình thế đang dần cạn kiệt: Cạn nước, cạn rừng, động thực vật và cạn cả môi trường sống.