Những thứ trà dân gian, ở đâu cũng có thể tìm thấy, nhưng cách thưởng thức và gắn bó với ly trà ấy, chẳng phải nơi nào cũng giống Hà Nội…