Lễ 2-9 năm nay do chỉ nghỉ một ngày nên nhóm bạn chúng tôi muốn làm một tour ngắn trong ngày hoặc một ngày đêm. Các bạn có thể tư vấn thiết kế một số điểm đến ngắn và mới mẻ hơn một chút?