Trong số 10 món ăn kinh dị được tổng hợp từ khắp nơi trên thế giới có sự hiện diện của món thịt chuột của Việt Nam.