Quản đốc phân xưởng nhắc nhở một nữ công nhân khá nhí nhảnh lại thường xuyên đi làm muộn: