Dưới đây xin giới thiệu những món ăn mà có thể giúp bạn ngăn chặn và điều trị say nắng hiệu quả.