Không biết từ khi nào tôi mê ăn rau sam đến vậy, chỉ nhớ từ lúc còn bé tý tẹo tôi đã được mẹ cho ăn các món ngon từ rau sam.