Côn Đảo không chỉ níu chân khách du lịch bởi những di tích lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn bởi cua vang, hạt bàng, mắm nhum…