Biển Ninh Chữ rất xanh, cái xanh ngan ngát khiến mực nước như sâu hơn. Biển cũng ít sóng nên không nghe tiếng rì rào của gió như những bãi biển khác.