Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa vượt qua các thành phố nổi tiếng khác như Paris (Pháp) và New York (Mỹ) để dẫn đầu danh sách nơi có nhiều nhà hàng giành được ba ngôi sao của cẩm nang ẩm thực danh tiếng Michelin Guide nhất, theo BBC.