Không chỉ để lại nỗi nhớ quê hương da diết trong lòng người con xa xứ, tôm chua Cố đô còn bén rễ và gửi lại trong lòng du khách mầm lưu luyến không nguôi…