Tôm càng xanh loại nhỏ từ ngón tay cái trở lại người ta gọi là tôm lóng, đây loài thuỷ sản nước ngọt có khá nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), rất có giá trị thương phẩm.