Báo Los Angeles Times ngày 23.9 đưa tin Tổng thống Obama đã đề cử thẩm phán Jacqueline Hong-Ngoc Nguyễn vào vị trí thẩm phán liên bang khu vực 9 tại San Francisco.