Khách tham quan là người Việt sẽ được tham quan miễn phí tất cả các bảo tàng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM quản lý
TPHCM là một trong những địa phương có nhiều bảo tàng nhất nước ta với những bảo tàng lớn, nổi tiếng như: Bảo tàng Cách mạng TPHCM, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Nhằm tạo cơ hội cho người Việt dễ dàng đến tham quan các bảo tàng hơn, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử, văn hóa nghệ thuật… cho các tầng lớp nhân dân. UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều chỉnh mức thu phí tham quan bảo tàng theo hướng miễn phí đối với khách tham quan trong nước.

tham bao tang

Khách nước ngoài tham quan bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TPHCM

Theo đó, khách tham quan là người Việt sẽ được tham quan miễn phí tất cả các bảo tàng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM quản lý; người nước ngoài thu phí 20.000 đồng/người.

Ngoài ra, TPHCM cũng UBND TPHCM cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu về cơ chế chính sách nhằm thu hút nhân lực làm công tác bảo tồn bảo tàng, cho phép các bảo tàng trên địa bàn được tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ như giải khát, bán băng đĩa sách báo, hàng lưu niệm… phù hợp với không gian và đặc trưng chức năng của từng đơn vị.

Thanh Tuyền

Theo Pháp luật & xã hội (Sự kiện) – Ngày 20-8-2010