http://www.quehuongoi.vn/News/Image/ImageNews/14-05-2009/tra-xanh-bac-ha2(1)9.jpg

Thêm một lý do khuyến khích nữ giới uống trà xanh: nguy cơ phát triển ung thư bao tử ở phụ nữ mỗi ngày uống từ 5 tách trà xanh trở lên giảm đến 20% so với người không uống.