Ngày 4-8, Phòng quản lý giao thông thủy Sở GTVT TP.HCM đã làm việc với Công ty TNHH Thường Nhật để triển khai chi tiết dự án xây dựng hai tuyến vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sông (buýt trên sông).