Sau khi lập thu, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệnh nhiều, độ ẩm cũng ngày một giảm, chủ yếu là khô hanh. Cũng là mùa dễ sinh bệnh tật, vì vậy, phải làm tốt những việc sau đây để phòng chống dịch bệnh, trải qua mùa thu lắm bệnh tật là một việc rất quan trọng.