Truyền thống được ông cha gây dựng qua biết bao nhiêu thế hệ, chúng ta có nghĩa vụ bảo tồn cho những thế hệ tiếp theo. Nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp và đầy ý nghĩa, những tác phẩm xứng đáng được tiếp cận với lượng khán giả lớn hơn nhiều. Chúng tôi gây dựng một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi PICTURE Art Foundation cùng với một nhóm các nhà bảo trợ nghệ thuật.