– Chà, ngài Tổng thống, ngài vẫn thường tự lau giày của mình như vậy ư?

– Đúng thế – Lincoln đáp – Thế còn ông, ông lau giày cho ai vậy?

Cách thức chải đầu

Tổng thống Dwight David Eisenhower là một người hói đầu. Bộ trưởng tài chính Humphrey của ông cũng như thế. Lần đầu tiên gặp Humphrey, Tổng thống đã thân thiết bắt tay và nói:

– Humphrey, tôi chú ý đến cách thức chải đầu của, anh hòan toàn giống tôi.

Giữ bí mật

Trước khi làm Tổng thống Mỹ, Theodore Roosevelt làm công chức ở bộ Hải quân. Ngày nọ, một người bạn đến hỏi tôi về kế hoạch xây dựng căn cứ bí mật trên một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương. Rooverselt đắc ý nhìn ra tứ phía, sau đó hỏi nhỏ bạn:

– Anh có giữ được bí mật không?

– Tất nhiên rồi!

Rooservelt mỉm cười rồi nói:

– Vậy thì…. tôi cũng thế.

Cần thêm một điều

Trong một hội nghị chế định Hiến pháp, một vị nghị sĩ nói:

– Hiến pháp cần quy định một điểm: “Bất cứ lúc nào quân đội thường trực cũng không được vượt quá năm nghìn người”.

Tổng thống Washington bình tĩnh nói:

– Kiến nghị của nghị sĩ này đúng là rất tốt. Nhưng tôi nhận thấy còn phải thêm một điểm: “Quân đội nước ngoài tới xâm lược nước Mỹ, bất cứ lúc nào cũng không được vựơt quá ba nghìn người”.

Chết thay

Buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, Tổng thống Lincoln đang nằm ngủ trên giường. Bỗng chuông điện thoại reo vang, một người nói với Tổng thống rằng, có một viên quan hải quân vừa từ trần, liệu ngài Lincoln có thể cho anh ta đến thay thế không? Loncoln trả lời:

– Nếu bang tang lễ không có ý kiến gì thỉ tất nhiên tôi không phản đối, anh cứ việc đến thay.

Tùy cơ ứng biết

Trước khi làm Tổng thống, Aisenhower từng làm hiệu trưởng trường ĐH Columbia. Có lần khi tham gia một bữa tiệc, ông bị xếp phát biểu cuối cùng. Nói trước ông là mấy vị thao thao bất tuyệt như nước sông chảy không ngừng trôi. Đến lượt, Eisenhower, bỏ hết nội dung đã chuẩn bị trước, ông bước lên bục nói:

– Trong thiên hạ bất luận là ai lên diễn thuyết cũng đều phải dùng các dấu. Hôm nay tôi xin dùng dấu chấm hết.

– Nói xong ông cúi đầu chào và đi xuống.

Sự khó chịu của Truman

Một lần, Tổng thống Mỹ Harry S. Truman được mời tới dự tiệc ở nhà một người bạn ở San Francisco.

Ông bị tìm nhầm nhà. Sau khi bấm chuông, chủ nhà có dáng vẻ doanh nghiệp ra mở cửa. Truman hỏi:

– Xin hỏi, đây có phải là nhà của ông Joy không?

Chủ nhà nói không phải, sau đó ông ta nhìn chăm chú vào khách và nói:

– Tôi có câu này xin ngài chớ lấy làm khó chịu, quả là ông ngài hết sức giống Truman. Truman lập tức phản kích lại:

– Trôi cũng mong rằng ông sẽ không lấy làm khó chịu, tôi chính là Truman đây!