Từ nay đến 31/08/2011 là khoảng thời gian diễn ra Lễ hội Siêu giảm giá Malaysia (Malaysia Mega Sale Carnival), hay 1Malaysia Mega Sale Carnival (1MMSC).