Hôm qua, 20.8, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã có buổi họp báo nhân dịp có kết quả về tổng điều tra dân số và nhà ở. Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, dân số VN đang kết thúc giai đoạn “cơ cấu dân số trẻ”, bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, chuyển sang giai đoạn “cơ cấu dân số già”.