Tuyển Dụng

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (Ngành dịch vụ)

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng (Ngành dịch vụ)

Tham mưu cho Giám đốc về việc chọn lựa hệ thống QLCL phù hợp. Xây dựng và triển khai kế hoạch QLCL theo đúng kế hoạch kinh doanh của công ty. Phổ biến chính sách và mục tiêu chất lượng đang thực hiện để toàn công ty nắm rõ và tuân thủ.

Trưởng phòng Nhân sự

Trưởng phòng Nhân sự

Xây dựng chiến lược Nhân sự, Tổ chức và giám sát thực hiện. Xây dựng các quy trình, quy định áp dụng trong bộ phận và toàn công ty. Xây dựng thang bảng lương/ thưởng/chính sách/chế độ phúc lợi, tiêu chí đánh KPIs hợp lý, cạnh tranh.

Trưởng phòng Marketing

Trưởng phòng Marketing

Xây dựng được kế hoạch Marketing theo kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tổ chức/thực hiện chiến lược Marketing theo kế hoạch đã xây sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Theo dõi hiệu ứng thị trường để điều chỉnh chiến lược quảng bá phù hợp...

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336