Tuyển Dụng

Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

Lên kế hoạch đánh giá năng lực nhân viên và cấp quản lý, xây dựng từ điển năng lực cho nhân viên và cấp quản lý và triển khai thực hiện, đánh giá...

Trợ lý Tổng Giám Đốc về điều hành và kinh doanh tour

Trợ lý Tổng Giám Đốc về điều hành và kinh doanh tour

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu insight khách hàng hiện tại và tiềm năng, nhóm trung niên và về hưu của ngành du lịch lữ hành nước ngoài tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Marketing Manager

Marketing Manager

Xây dựng kế hoạch marketing cho doanh nghiệp theo chiến lược kinh doanh (từ 01 đến 03 năm), tổ chức, triển khai, thực hiện, đánh giá và đo lường

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336