Tuyển Dụng

Thư ký Nhân sự (Mã: HM - NS5)

Thư ký Nhân sự (Mã: HM - NS5)

Phụ trách công tác tổng hợp, lưu trữ, sắp xếp hồ sơ nhân sự và một số công việc HCNS khác theo yêu cầu của Phó phòng nhân sự và Ban giám đốc...

Chuyên viên thiết kế (Mã: HM-MKT2)

Chuyên viên thiết kế (Mã: HM-MKT2)

Thiết kế banner, poster, website, facebook, video, quảng cáo online, Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, nghiên cứu, chọn lựa các hình ảnh phù hợp với từng dự án, Thiết kế các sản phẩm theo ý tưởng để phát triển thương hiệu

Chuyên viên thống kê (Mã HM-NS6)

Chuyên viên thống kê (Mã HM-NS6)

Thống kê công việc và khách hàng của ngành du lịch lữ hành nước ngoài, vẽ biểu đồ, nhận xét, so sánh (thị trường, cùng kỳ), dự đoán...

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336