Tuyển Dụng

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager

Xây dựng kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội (FB, Website, Youtube, Email,…) theo chiến lược kinh doanh và chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp...

Trợ lý Tổng giám Đốc về Marketing

Trợ lý Tổng giám Đốc về Marketing

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch MKT theo chiến lược kinh doanh của công ty. Đánh giá, đo lường và điều chỉnh để có hiệu quả tối ưu

Trợ lý Tổng Giám Đốc về điều hành và kinh doanh tour nước ngoài

Trợ lý Tổng Giám Đốc về điều hành và kinh doanh tour nước ngoài

Hỗ trợ Tổng Giám đốc xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm, đổi mới sản phẩm, dịch vụ tùy thuộc nhóm khách hàng mục tiêu và thị trường...

Trưởng phòng nghiên cứu thị trường

Trưởng phòng nghiên cứu thị trường

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu insight khách hàng hiện tại và tiềm năng, nhóm trung niên và về hưu của ngành du lịch lữ hành nước ngoài tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336