TS180skp13sa1

Ung thư buồng trứng là bệnh hay gặp ở phụ nữ. Dưới đây là một số món ăn theo lương y Hoài Vũ thích hợp cho những người mắc bệnh này.