imageview 5
Cụ Thành trên đường đi vận động làm từ thiện. Ảnh: Chí Nguyên

Gần 80 tuổi, tóc bạc trắng, cụ Thái Văn Thành (khu Lê Hồng Phong, thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang) vẫn hàng ngày đi từng nhà, vận động từng người quyên góp những đồng tiền nhỏ nhoi để giúp người nghèo khổ. Cụ ước được trẻ lại để làm từ thiện nhiều hơn nữa.