bia-n
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ đã khẳng định rằng bia làm cho xương chắc hơn và chống sự rạn gãy khi về già.