Các bác sĩ trường Calgary (Canada) cho biết rằng nếu uống rượu có chừng mực thì chúng ta giúp cho tim khỏe và ít bị mắc các chứng bệnh tim mạnh hơn so với không hề uống rượu.