Ngoài những buổi sớm mù sương, bốt điện thoại công cộng màu đỏ, những chiếc xe buýt 2 tầng, văn hóa Hoàng gia và những công trình kiến trúc cổ kính…, nước Anh còn “gây thương nhớ” bởi những điều hết sức bình dị khiến ai đến một lần cũng không nỡ rời xa…