Còn vài hôm nữa là đến Ngày lễ tình yêu. Valentine’s Day trong tiếng Anh, Saint Valentin trong tiếng Pháp. Ban đầu là một truyền thống Thiên chúa giáo xuất phát từ Tây Âu, Valentine một khi du nhập các quốc gia lại khoác thêm một lớp áo khác biệt, phản ánh bản sắc văn hóa của từng địa phương vùng miền.