Quá nhiều? Quá ít? Với sự khác nhau giữa nền văn hóa các nước, “boa” có thể là một vấn đề gây đau đầu thậm chí là với cả những người đã đi du lịch nhiều.